Oivakoulutus Oy

 

Valmennusta, täydennyskoulutusta, työnohjausta, konsultointia

Tarjoamme teille kattavasti erilaisia ratkaisuja henkilöstön osaamisen ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.Yhdessä kouluttajaverkostomme kanssa järjestämme täydennyskoulutuksia ja valmennuksia kunkin työyhteisön tarpeiden mukaan. Järjestämme yksittäisiä koulutustilaisuuksia, pidempikestoisia valmennuksia, työnohjausta sekä konsultointipalvelua erilaisissa työhyvinvointiin liittyvissä teemoissa sekä sosiaali- ja terveysalan osaamisen teemoissa.

Koulutukset ja valmennukset räätälöidään toiveidenne mukaisesti. Parhaat asiakaskokemuksemme onkin saatu kuuntelemalla ja räätälöimällä - välittämällä teistä. Kuuntelemme sinua ja työntekijöitäsi, ja koulutamme heidät kuuntelemaan paremmin myös toisiaan. 

 

Miten koulutamme?

Määritämme yhdessä teidän kanssanne koulutuksen tavoitteet ja perehdymme työyhteisön tilanteeseen. Näin pystymme parhaiten tukemaan työyhteisön kehittymistä. Vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että koulutukset läpileikkaavat koko organisaation ja toteutuvat sen kokoisissa ryhmissä, joissa keskustelu ja yhteinen pohdinta onnistuu. Isommissa organisaatioissa koulutus kannattaakin järjestää useamman kerran, jotta mahdollisimman moni työyhteisöstä pääsee osallistumaan. Tarvittaessa koulutuksia järjestetään myös verkkoyhteyden kautta. 

Käytämme aikuisen oppimista tukevia menetelmiä. Yhteisten keskustelujen, erilaisten harjoitusten ja asiantuntijaosuuksien kautta  oivalletaan työyhteisössä yhdessä uutta. Haastamme osallistujia tarkastelemaan työyhteisön rutiineja sekä myös omaa toimintaansa. Yhteiset pohdinnat tapahtuvat arvostavassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Asiakasnäkökulma ja työyhteisötaidot ovat vahvasti esillä.

Koulutukset pidetään työyhteisön omissa tiloissa tai lähistöllä. Me tuomme mukanamme kaiken tarvittavan välineistön.  

 

Missä olemme onnistuneet?

Olemme saaneet erinomaista palautetta koulutusten selkeydestä, käytännönläheisyydestä, innostavasta ilmapiiristä ja voimavarakeskeisestä lähestymistavasta. Esimiehet puolestaan ovat kertoneet koulutusten vaikuttavuudesta arjen muutosten sekä työyhteisöissä käytössä olevien mittareiden kautta. 

Suosikiksi meillä on noussut K.I.V.A. duuni® -valmennus, joka pureutuu työyhteisötaitojen haastaviin teemoihin positiivisessa hengessä. K.I.V.A. duuni® vahvistaa hyvää yhteishenkeä, kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja sekä vahvistaa vastuullista työotetta ja ammatillisuutta laajemminkin. K.I.V.A. duuni® on kehitetty Helsingin kaupungin Malmin sairaalan henkilökunnan kanssa ja se on palkittu kahdesti Kunteko-foorumilla vuonna 2017. Rekisteröidyn tavaramerkin K.I.V.A. duuni® sai 2022.

https://oivakoulutus.fi/koulutustarjonta.html 

https://kivaduuni.fi/ 

 

Asiakkaitamme 

Olemme tehneet yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: HUS, Vantaa, Helsinki, Kemi, Kerava, Hausjärvi, Tuusula, Rauma, Carea, Kuurojen palvelusäätiö, Espoon eläkekotisäätiö, Betesda-säätiö, Nummelan Kaarikeskussäätiö, Keravan palvelutalosäätiö, Valkealan iltatähti ry, Manna ry, Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistys ry sekä Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

Aloitamme yhteistyön mielellämme myös teidän kanssanne!

 

Oivakoulutus Oy 

Olemme sosiaali- ja terveysalalle erikoistunut koulutusyritys ja tarjoamme valmennuksia ja koulutuksia koko Suomen alueella. Kouluttajaverkostoomme kuuluu 10 sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa.   

Minä, Tiia Lehtonen, toimin Oivakoulutus Oy:n koulutuspäällikkönä ja verkoston yhteyshenkilönä. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri, hoitotyön opettaja, sairaanhoitaja ja näyttötutkintomestari.

Ole yhteydessä! Suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus!

https://oivakoulutus.fi/yhteystiedot.html