Oivakoulutus Oy

Olemme kouluttaja- ja asiantuntijaverkosto, johon kuuluu sosiaali- ja terveysalan opettajia ja asiantuntijoita, työnohjaajia ja kliinisen työn tekijöitä. 

Oivakoulutus on perustettu vuonna 2012 ja se muutettiin osakeyhtiöksi 2018.

Minä, Tiia Lehtonen, toimin Oivakoulutus Oy:n koulutuspäällikkönä ja verkoston yhteyshenkilönä. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri, hoitotyön opettaja, sairaanhoitaja ja näyttötutkintomestari.

 

Täydennyskoulutusta, valmennusta, työnohjausta, konsultointia

Tarjoamme teille kattavasti erilaisia ratkaisuja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Järjestämme yksittäisiä koulutustilaisuuksia, pidempikestoisia valmennuksia, työnohjausta sekä konsultointipalvelua erilaisissa sosiaali- ja terveysalan teemoissa.

Räätälöimme palvelut teidän toiveiden mukaisesti. Ole siis rohkeasti yhteydessä olipa mielessäsi mitä tahansa!

 

Miten koulutamme?

Koulutukset pidetään työyhteisön omissa tiloissa tai lähistöllä. Me tuomme mukanamme kaiken tarvittavan välineistön. 

Määritämme yhdessä teidän kanssanne koulutuksen tavoitteet ja perehdymme työyhteisön tilanteeseen. Näin pystymme parhaiten tukemaan työyhteisön kehittymistä. Vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että koulutukset läpileikkaavat koko organisaation ja toteutuvat sen kokoisissa ryhmissä, joissa keskustelu ja yhteinen pohdinta onnistuu. Isommissa organisaatioissa koulutus kannattaakin järjestää useamman kerran, jotta mahdollisimman moni työyhteisöstä pääsee osallistumaan. Tarvittaessa koulutuksia järjestetään myös verkkoyhteyden kautta. 

Käytämme aikuisen oppimista tukevia menetelmiä. Yhteisten keskustelujen, erilaisten harjoitusten ja asiantuntijaosuuksien kautta  oivalletaan työyhteisössä yhdessä uutta. Haastamme osallistujia tarkastelemaan työyhteisön rutiineja sekä myös omaa toimintaansa. Yhteiset pohdinnat tapahtuvat arvostavassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Asiakasnäkökulma ja työyhteisötaidot ovat vahvasti esillä.

 

Missä olemme onnistuneet?

Olemme saaneet erinomaista palautetta koulutusten selkeydestä, käytännönläheisyydestä, innostavasta ilmapiiristä ja voimavarakeskeisestä lähestymistavasta. Esimiehet ovat puolestaan antaneet palautetta vaikuttavuudesta. Erityisen paljon olemme saaneet positiivista palautetta kirjaamiskoulutusten vaikuttavuudesta sekä tiimityön valmennuksista.

Suosikiksi meillä on noussut K.I.V.A. duuni - tiimityötä parhaimmillaan! Koulutuskokonaisuus pureutuu työelämätaitojen haastaviin teemoihin positiivisessa hengessä. K.I.V.A. duuni vahvistaa hyvää yhteishenkeä, kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja sekä vahvistaa vastuullista työotetta ja ammatillisuutta laajemminkin. K.I.V.A. duuni on kehitetty Helsingin kaupungin Malmin sairaalan henkilökunnan kanssa ja se on palkittu kahdesti Kunteko-foorumilla vuonna 2017. 

Toinen mielenkiintoinen tuotteemme on konsultoinnin ja valmennuksen yhdistelmä, jossa jalkaudumme arjen työhön, analysoimme tulokset ja suuntaamme valmennuksen näiden tulosten pohjalta. Tällä toimintamallilla pääsemme nopeasti käsiksi työyhteisöjen haasteisiin. Myös henkilökunta on kokenut positiivisena sen, että valmentaja on osallistunut heidän arkeensa ja tehnyt käytännön työtä. Tämä konsultointi-valmennusmalli sopii myös kriisiytyneeseen työyhteisöön ja hanke voidaan toteuttaa joissakin tapauksissa yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiön kanssa. 

 

Asiakkaitamme 

Asiakkaitamme on koko Suomen alueella.

Olemme tehneet yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: HUS, Vantaa, Helsinki, Kemi, Kerava, Hausjärvi, Tuusula, Rauma, Carea, Kuurojen palvelusäätiö, Espoon eläkekotisäätiö, Betesda-säätiö, Nummelan Kaarikeskussäätiö, Keravan palvelutalosäätiö, Valkealan iltatähti ry, Manna ry, Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistys ry sekä Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

Ole rohkeasti yhteydessä! Aloitamme yhteistyön mielellämme myös teidän kanssanne!